Phối hợp triển khai chương trình giáo dục dinh dưỡng và trao tặng sản phẩm sữa Nestle Milo cho học sinh tiểu học